Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuni, 2018 postitused

"EntrepreneurYouth", noortevahetus Rumeenias

Kujutis

Training course "Digital Mediation; Redefining digital culture within youth organizations" in Cyprus

Kujutis
‘The Banana team’ created a video called ‘Selfie Drama’. The concept of the video evolves around the inclusion of young people who are addicted to technology.

"Inclusion Through Arts" noortevahetus Rumeenias

Kujutis

"School of Creativity", koolitus Sloveenias

Koolitus toimus 16.-23. juulil 2017 Sloveenias Celje linnas. Koolitus oli mõeldud noorsootöötajatele, seal tutvustati School of Creativity (suvekool lastele) õppemeetodeid ja erinevaid tehnikaid lastega töötamiseks. Projekti korraldas MC Dravinja Valley noortekeskus, treenerid olid keskuse vabatahtlikud. Osalejaid (igast riigist kaks inimest) tuli 8 eri riigist – Horvaatiast, Makedooniast, Bulgaariast, Kreekast, Hispaaniast (Katalooniast), Rumeeniast, Eestist ja Itaaliast. Koolitus toimus Celje MCC Hosteli seminariruumis, samas hostelis olime ka majutatud. Ühel päeval oli väljasõit ja praktiline osa (töö noortekeskuses) Slovenske Konjices, mis asus tunniaja tee kaugusel Celjest. Koolitus algas iga päev kell 9, enne seda oli hommikusöök ning päev oli jagatud neljaks õppesessiooniks kahe kohvipausi ja lõuna ning õhtusöögiga. Pärast õhtusööki oli tavaliselt ka mingi ühine tegevus, kuid see polnud kohustuslik, kuigi enamus osales (nt filmiõhtu, retro 80’ pidu jne). Esimese päe

„E.U.RO.P.E+CY“, noortevahetus Küprosel

Kujutis
1-9 juulil toimus Agroses, Küprosel noortevahetus, mille teemaks oli kultuuride vaheline õpe, Euroopa väärtused ja aktiivne osalus kodanikuühiskonnas. Kandideerida said noored vanuses 16-25. Eestist osales 10 noort. Peale Eesti osalesid noortevahetuses veel Suurbritannia, Poola, Rumeenia, Kreeka ning Küprose noored.  Küprosele jõudsime laupäeva hommikul, see päev oligi mõeldud saabumiseks ning kohaga tutvumiseks. Kogu projekti jooksul toimusid erinevad teemakohased töötoad, samuti korraldati ka erinevaid mänge ning rühmatöid nii üksteise tundma õppimiseks, kui ka aruteludeks. Toimusid ka kultuuriõhtud, kus iga riik sai end tutvustada läbi esitluse, laulu, tantsu või viktoriini ning pakkuda oma kodukandi sööke ja jooke. Kahel päeval korraldati meile ka väljasõidud Nikosiasse ning Limassoli. Nikosias käisime teisipäeval, külastasime muuseumi, Euroopa Liidu Maja ning „rohelist joont“, mis poolitab Küprost ja Türgi poolt okupeeritud ala – nn Põhja-Küprose vabariiki. Reedel külas

"Man and Karst", Euroopa Vabatahtlik Teenistus Horvaatias

Kujutis
Euroopa vabatahtlikku teenistuse raames toimus projekt „Man and Karst“ 3.juuli- 30.august Horvaatias , Perušicus, Grabovaca rahvuspargis. Projektis osales 6 eesti ja 9 itaalia vabatahtlikku. Projekti põhieesmärgiks oli tutvustada karstisüsteeme, nende säilitamist ja teha need paremini mõistetavaks erivajadustega inimestele. Projekti peamisteks üldeesmärkideks olid: 1.Pakkuda vabatahtlikele uusi teadmisi ja õpetada karstivormide säilitamise tähtsust. 2.Multikultuursete suhete loomine, vabatahtlikke ja kohalikke omavahelise suhtluse arendamine. 3.Vabatahtlikke rühmatöö ning iseseisvate oskuste arendamine. Töökogemuse ja initsatiivi juurde saamine. 2 kuu jooksul töötasime kõrvuti koos kohalike ja itaalia vabatahtlikega aidates korrastada pargi matkaradu. Peamisteks tegevusteks oli radade koristamine, parandamine ja värvimine. Aitasime läbi viia laste suvekooli, kus nädala aja jooksul õppisid lapsed koos meiega viltimist, said teadmisi karsti vormide ja

Youth Exchange "un(TOUCHED)" in Czech Republic

Kujutis
The project was based on the facts such as increasing number of victims of bullying, lack of information about youth exchanges and the programme of Erasmus+, organizators are usually choose participants with international experience, young people are not motivated in volunteering and they are tending to be the actors of bullying. Project blog

Training course "Rainbow Youth" in Scotland

Kujutis
I am sure you know who won Eurovision 2014, at least you have heard about Conchita – bearded male singer dressed in women`s clothes. But there is just a small percentage of people being aware of the phenomenon, while we live in 21st century! Conchita is a drag queen, and there is nothing wrong with that!  In September 2017 I became a participant of the project "Rainbow Youth", my first Erasmus+ project about LGBT community. What was it like?  Young people from 10 different countries came to Glasgow to discover the topic of LGBT in non-formal atmosphere. Coming from different countries and cultural backgrounds, youngsters were sharing their experience and knowledge. We discovered that in some European countries the attitude towards LGBT community is tolerant, in some – very complicated, considering politics, culture, religion, education and other aspects. But what can we do about it? As human beings, we want to be respected and tolerated, so we should respect and

"I’m NOT DANGEROS, I’m IN DANGER" noortevahetus Itaalias

Kujutis
1.-8. oktoobril 2017 toimus Lõuna-Itaalias, Foggia lähistel immigratsiooniteemaline projekt. Eestist oli osalejaid 5. Nädala jooksul tutvusime kohalike oludega ning nägime, kuidas Itaalia tegeleb neile saabuva põgenikevooluga võrreldes seda nii Eesti kui ka teiste projektis osalenud riikide immigratsioonipoliitikaga. Lisaks Eestile ja Itaaliale olid projektis osalejaid veel Hispaaniast, Rumeeniast, Türgist ja Leedust. Foggia on piirkond Lõuna-Itaalias, kuhu suunatakse peamiselt kõik Itaaliasse saabuvad põgenikud. Sealsed getod ei ole viimastel aastatel tekkinud, vaid on seal olnud juba aastakümneid. Ka meil endil oli võimalik üht taolist oma silmaga näha – ametlikult mahutas see ca 600 põgenikku, ent tegelikkuses oli neid seal umbes kaks korda rohkem. Selle tunnikese jooksul, mis me seal veetsime kohalikele helkurveste jagades (kuna enamus neist on sunnitud jalgrattaga kilomeetreid tööle sõitma, on helkurvestid pimedatel maanteedel hädavajalikud) sai meile selgeks, et elamistingi

„Under the Common Sky“, noortevahetus Poolas

13.-20. oktoobril 2017 toimus Krakowis ning Izera mägedes Poolas noortevahetus „Under the Common Sky“, mille teemadeks olid astronoomia ning fotograafia. Projektis osales kokku 35 noort Poolast, Itaaliast, Rumeeniast, Ungarist ja Eestist. Projekti eesmärkideks oli õppida, kuidas teha häid fotosid, kasutada teleskoopi ning märgata taevakehasid, lisaks ka leida uusi sõpru ning iseennast arendada.  Projekt toimus kolmes erinevas asukohas – esimene ööbimiskoht natukene Krakowi vanalinnast eemal, teine Izera mägedes ning kolmas Krakowi vanalinna südames. Esimeste päevade jooksul õppisime tundma üksteist ning seadsime endale eesmärgid projekti jaoks. Käisime sealses observatiooriumis ning toimusid fotograafia-teemalised workshopid enne, kui anti spetsiifilised ülesanded, mida linna avastades täitma pidime: pilt küünlaleegist, vitraažidest, keskväljakul olevatest seebimullidest.  Pärast pikka bussisõitu Krakowist Izera mägedesse, kus meid ootas 1924 ehitatud Stog Izerski hostel koos

"Gender Sensitive Journalism and Reporting – Promoting Change for Gender Equality", seminar Makedoonias

Kujutis
Novembri esimese nädala veetsin Seiklejate Vennaskonna liikmena Makedoonias seminaril "Gender Sensitive Journalism and Reporting – Promoting Change for Gender Equality". Seminar leidis aset linnas Štip ja seminari eesmärgiks oli arutada soolisevõrdõiguslikkuse teemasid just ajakirjanduses. Ühtlasi käsitleti soolist diskrimineerimist ja selle kujutamist audiovisuaalses meedias.  Nii diskussioon kui ka uurisimistööde koostamine toimus gruppides. Esimene ülesanne oli oma riiki tutvustav esitlus, mis tutvustas riigi poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku tausta. Ühtlasi anti ülevaade rahvapärimust ning pikemalt peatuti riigi soolise võrdõiguslikkuse olukorra analüüsil, mida ilmestati näidetega ajakirjadest, televisioonist ning sotsiaalmeediast. Lisaks korraldati iga päev kultuuriõhtuid.  Külastasime ka Štipis asuvaid riidevabrikuid, kus enamasti töötasid naised. Meile oli korraldatud huvitav kohtumine Makedoonia teleprodutsendi ja keeleteadlasega, kes selgitasid sootu

Training course "You CREATE - Coaching, Empowering and Activating!" in Spain

Kujutis
During 19th to 25th of January 2018 we took part on a training course in Spain, San Esteban de Gormaz. "You CREATE - Coaching, Empowering and Activating!" Involved 8 partnering countries (Bulgaria, Croatia, Estonia, Hungary, Italy, Macedonia, Romania and Spain). During the course we went trough various self-assessments to learn to know our strenghts, interests and traits which can be used to improve the visibility on the road to employement. The course was organized by a inspiring NGO named Asociación Asekas . Their welcoming and introduction to Spanish culture was really one of a kind. Also the venue was on a territory of a public school, providing us with the invaluable experience to see the school setting of a scholar, activites and traditions of local youth in the form of their presence and various picture-mosaiques and newspaper-cut outs on the walls. Recognizing the state of (un)employement situation in current Europe, “YOU CREATE” comes to meet the need of s

"Clean Up", Euroopa Vabatahtlik Teenistus Bulgaarias

Kujutis

"Destroy the prejudices, Help to refugees", noortevahetus Türgis

Kujutis
30.juuni kuni 8.juuli toimus Türgis, Adanas, noortevahetus pealkirjaga "Destroy the prejudices, Help to refugees", mis keskendus migratsioonile ning eelarvamustega võitlemisele. Noortevahetusest võttis osa neli riiki: korraldajamaa Türgi, Eesti, Holland ning Kreeka. Toimumiskoht Adana on Türgi lõunaosas asuv linn, kus igapäevaselt oli sooja umbes 40 kraadi, mistõttu oli loomulik, et enamus ajast veedeti siseruumides, kus konditsioneer maha jahutas. Siiski oli osalejatel piisavalt võimalusi nautimaks ilusat ilma.  Nagu iga taolise projekti alguses, oli alguses muidugi inimestega tutvumine, erinevad nimemängud ning tutvustused, et osalejaid kogu teemaga kurssi viia. Muidugi ei puudunud ka klassikalised "bora bora" ning salasõbra mäng. Viimaks meid konkreetse teemaga eriti kurssi, korraldasid korraldajad ühel esimestest päevadest rollimängu, kus mängisime läbi olukordi, mida põgenikud igapäevaselt kogema peavad. Juba see oli üsnagi silmiavav. Samuti toimusid erineva

„Inclusion through arts“, noortevahetus Rumeenias

Ühel kevadisel maikuu hommikul seadsid 5 vaprat Eesti noort sammud Tallinna lennujaama poole, et rännata Slanic-Moldova nimelisse linna Rumeenias, kus toimus 25.mai - 6.juunil noortevahetus nimega „Inclusion through arts“. Noortevahetuse eesmärgiks oli esile tuua sotsiaalse kaasatuse tähtsust ning loovuse arendamist. Osalejaid oli kokku 36 - Rumeeniast, Hispaaniast, Makedooniast, Valgevenest, Poolast, Rootsist, Itaaliast, Kreekast ja Eestist. Seltskond oli mitmekesine ning toetas igati multikultuurset suhtlust ja erinevate kultuuriliste taustadega inimestega tutvumist ja koostööd. Projekti vältel kasutati mitmeid erinevaid mitteformaalõppe meetodeid nagu näiteks fotoanimatsioonide tegemist ja foorumteatri etenduse loomist ja esitamist kohalikus Bacău linnas. Samuti viidi läbi mitmeid erinevaid mänge ja ühistegevusi, mille raames saadi üksteisega kiirelt tuttavaks ja ühtseks meeskonnaks. Noortevahetuse vältel keskenduti loovatele ja kunstilistele tegevustele ning puudu ei jään

"Creative Innovative Approaches Investigators", koolitus Sloveenias

Kujutis
"Creative Innovative Approaches Investigators" või CIA invesigator toimus Sloveenias, Maribori linna. See oli koolituskursus, kuidas teha EVS Euroopa vabatahtliku teenistust palju parem meie valitsusvälises organisatsioonis. Meil toimusid rühmatööd (töötojad), kus igas rühmas oli 4-6 inimest. Iga kord oli meil erinev ülesanne millest arutada või uurida. Meie ajakava oli lihtne ja mitte nii kokku pressitud, et pärast seanssi oli meil energiat õhtu suhtlemisele, mängudele ja muidugi lõbustuse jaoks. Alustasime oma istungid alati kell 9.30 ja lõpetasime kell 18.30 nende vahel oli meil kohvipausid ja lõuna. Ja pärast seanssi sõime õhtusööki. Mis mulle tõesti meeldis, oli see et me ei olnud kunagi ühes ja samas restoranis, alati oli variatsioon. Esimese kahel päeva oli meil “Icebreaking “mängud ja seltskonnamängud. Tänu super osalejate "icewall" oli purustatud päris lihtsalt ja võisime omavahel suhelda ilma probleemideta. Meil oli ka arutelu, kus üks g

"Find Your Way 3", noortevahetus Rumeenias

Kujutis
Käisin Rumeenias Bacaus noortevahetusel "Find Your Way 3". Minu reis algas kolmapäeva varahommikul koos kõrgete ootustega ja etteruttavalt  võin öelda, et kõik need ootused said ka täidetud. Tallinna lennujaamas kohtusin  esimest korda reisikaaslastega, kõik klappisid omavahel suurepäraselt. Grupijuht  Liine oli eriti tore, purustas kõik stereotüüpsed arvamused grupijuhist. Ta oli kohe väga seltsiv, positiivne ja seiklushimuline, ei olnud raasukestki kamandav ega tõsine. Rumeenias esimest korda teiste osalejatega kohtudes oli kohe tunda väga sõbralikku ja hoolivat õhkkonda. Uskumatu, aga kõik 45 osalejat said omavahel super hästi läbi, kedagi ei mõistetud hukka ning keegi ei hoidnud omaette. Kõik tegevused olid korraldatud loovalt ja multifunktsionaalselt, näiteks segagruppides töid tehes õppisid nii ettevõtluse kui ka teiste kultuuride ning inimeste kohta. Ühe minu jaoks vajaliku tegevusena tooksin välja tööintervjuu simulatsiooni, kus kõik toimus nagu päris intervjuul.

Training course "Multipliers of Non Formal & Intercultural Communication" in Turkey

We went to a training course which took place in Antalya, Turkey. The name of the project was "Multipliers of Non Formal & Intercultural Communication". 4 people from each country were brought together from Finland, Croatia, Estonia, Turkey, Germany, Poland, Czech Republic, Portugal and Former Yugoslav Republic of Macedonia. We stayed in Falcon hotel, which became a very dear second home for all of us for 8 days. The objective of the training course was sharing realities in different European countries when it comes to challenges related to dealing with cultural diversity. We focused mainly on stereotypes, prejudices and discrimination, inclusion-exclusion, diversity, identity and culture.  The programme began at 9:30 every day and ended around 19:00-22:00. In our everyday activities we used David Kolb's Experimental Learning Cycle which in a simpler way consisted of four parts: concrete experience, reflective observation, abstract conceptualisation and active ex

“Feeding bellies not bins” noortevahetus Inglismaal

Kujutis
Projekt “Feeding bellies not bins” toimus 28 märtsil Sheffieldsis, Inglismaal. Eestist võeti kokku 5 inimest ja mina olin üks nendest õnnelikest. Alguses tundus kõik päris hirmus olevat. Asi jõudis mulle kohale alles siis kui ma istusin lennukile ja suundusin Inglismaale. Ma teadsin kohe, et sellest tuleb üks vinge kogemus. Meil oli tagasihoidlik ent kodune hostel Sheffieldis. Kokku oli tulnud sinna inimesi Inglismaalt, Itaaliast, Soomest, Rumeeniast ja Eestist. Alguses oli raske inimestega suhtlust alustada, seega üritasin rohkem tundma õppida oma grupi liikmeid, kes osutusid väga lahedateks. Mõne aja möödudes sai teisigi tundma õpitud. Tuli välja, et kõik inimesed olid väga huvitavad ja toredad.  Terve seal oldud nädal oli täis erinevaid tegevusi. Me külastasime toiduladu, kus saime ise palju abiks olla. Lisaks sellele käisime “Pay as you feel” poes ja kohvikus, mis oli minu arvates üks väga põnev ja heatahtlik ettevõtmine. Kohvikus toimus ka riikide vaheline kokkamisvõis

Youth exchange “Social Reflection” in Portugal

Youth exchange “Social Reflection” in Torre de Moncorvo, Portugal, 5.04-12.04.2017 In the beginning of April 36 people in total from Estonia, Lithuania, Romania, Bulgaria, Greece and Portugal got together in a small Portugese town near the Douro river named Torre de Moncorvo. In the town with around 9000 residents was a project called “Social Reflection”, which we all took part of. It was organised by Santa Casa da Misericordia de Torre de Moncorvo, a Portugese organisation and led by Leonor Dargent and Ricardo Rodrigues, both really great and amazing people. The aim of the project was to analyze social development opportunities, problems, possible solutions and promote active citizenship in society, intercultural dialogue, social inclusion and solidarity. Additional objectives were to improve informal and non-formal competences & skills of participants and to enhance the international dimension of youth activities and the role of youth work. During the 7 days of the p

"YouthApp", noortevahetus Kreekas

Kujutis
Projekt "Youthapp", toimus Kreekas, Thasose saarel, 2016 novembris. Ettevalmistus oli põhjalik. Kohale jõudmine ja tagasi kojuminek oli omaette põnev seiklus. Majutus oli super. Toit oleks võinud olla veidi mitmekesisem/tervislikum, aga see selleks. Mulle meeldis vägaväga meie projektijuht Eleni. Ta oli nii mõistev ja südamlik inimene, sai suurepäraselt kõigega hakkama ja aitas alati! Paremat projektijuhti ei oskaks tahtagi :)   Tegevused olid toredad ja huvitavad, mitte küll kõik, aga enamus. Mõned seltkonnamängud olid pigem ebameeldivad, mõned olid jällegi väga lõbusad. Eks igal ühel oma maitse. Ülesannete tegemine koos oli huvitav ja hariv. Meie põhiülesanne - äpi tegemine, oli samuti põnev ja uus kogemus, veidi keeruline ka.  Enamuse ajast olime oma tööruumis ja tegutsesime seal. Vahepeal oli kurb vaadata aknast välja ja näha seda sätendavat vett ja päikest nii kutsuvalt paistmas. Oli ka paar ülesannet õues, kuid minule jäi nendest natuke väheks. Oleks tahtnud ro

Noortevahetus Saksamaal

Kujutis
Detsembrikuu keskpaigas 2016 aastal, toimus noortevahetus Saksamaal, Potsdamis. Selle noortekohtumise teemaks oli põgenikud, mis sobib ideaalselt praeguse, maailma aktuaalse teemaga kokku, mis pakkus mulle väga suurt huvi. Kohal oli kokku noori seitsmest riigist: Tsehhi, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Itaalia. Jõudsime kenasti Saksamaale ja õiget kohta, kus seminar toimus, polnud raske leida. Selleks olime eelnevalt juhised saanud, kuidas oleks kõige mugavam ja parem kohalejõuda. Eeltöö oli väga hästi korraldatud, mis on nende erinevate seminaride juures alati hästi täidetud olnud. Olen eelnevalt väga mitmetel noortevahetustel käinud, kuid Seiklejate Vennaskonna organisatsiooni kaudu oli see esimene. Väga kiidan eeltööd, mis oli selle agentuuri kaudu väga põhjalik ja kiidetud. Olin grupijuhi rollis, siis laskus mulle rohkem vastutust, et Eesti grupil oleks kõik hästi. Koht, kus toimus seminar ja meie majutus, oli selline keskpärane koolituskeskus Pot

Koolitus Prantsusmaal

3.-10. novembril osalesid Eliisa Ülevain, Madli Kullaste ja Heleri Alles koolitusel, mis toimus Prantsusmaal Le Manis. Teemaks oli "Ei vihakõnele!" liikumine. Koolitusel osales 24 noort 9 riigist: Eestist, Tšehhist, Slovakkiast, Bulgaariast, Albaaniast, Kreekast, Inglismaalt, Prantsusmaalt ja Austriast. Ilma igasuguse kahtluseta ületas see novembrikuine projekt minu ootused ja osutus tõeliselt ägedaks ettevõtmiseks. Vihakõne vastasest liikumisest polnud mul enne koolitusele minekut suurt aimu. Ja sellest, kui vähe ma tegelikult teemat tunnen, sain ma aru alles esimesel seminaril Le Mansis.  Treeningnädal jagunes kolmeks osaks: reflektsiooniks, ettevalmistusteks ja aktsiooniks.  Esimestel päevadel süüvisime põhjalikult vihakõne teemasse: õppisime seda tuvastama, analüüsima ja liigitama ning defineerisime üheskoos keerulisi termineid. Pidasime debatte, põhjendasime seisukohti, joonistasime plakateid, tõime näiteid ja arutlesime. Meid juhendasid ja suunasid koolit

Youth Exchange ''Shout it out loud'' in Germany

Kujutis
7 days, 4 workshops and 28 absolutely awesome people from 5 different countries(Germany, Czech Republic, Poland, Latvia and Estonia). During the week people learned the basics of street art, flash mob, street theatre and other ways of showing their political opinion loud enough, so they would be heard. We had sessions about different most powerful protests in history. We also stayed in present, discussed ''What is wrong in Europe?'' and made campaigns, how could we change the situation. It wasn't just about theory, we got our hands dirty! At the end of the week, we had awesome graffity wall in the parking house, street art performance in Essen, gorgeous little movie from camera and video workshop and flash mob in a train! Thousands of new ideas how to show our opinion started evolving in our little brains. We improved our english, team work skills, had an opurtunity to let our fanatasy fly and learned how totally peaceful protests can chang

“ERASMUS + US 2” Training Course in United Kingdom

“ERASMUS + US 2” Training Course was organized in Newcastle upon Tyne, United Kingdom from 23th of July to 3rd of August 2016. This training course was organized by the not-for-profit voluntary organization OpportUNITY.  Project involved participants from United Kingdom, Romania, Bulgaria, Italy, Greece, Spain and Estonia.  Aims of the training course were: getting familiar with the structure, aims and priorities of the Erasmus+ programme and all three Key Actions of it; creating stronger cooperation between participating NGOs coming from Programme Countries, as well as, greater knowledge of the new programme;  finishing the training course with concrete Erasmus + project(s), which will be submitted for the deadline of October 4rd 2016. We studied how to work in teams and write and manage projects, gained non-formal education competencies, solved different creative tasks, participated in funny energizer games, organized interculture nights and many more. Every

“Design Your Life”, koolitus Hispaanias

Kujutis
Mai alguses toimus Hispaanias nädalapikkune koolitus “Design Your Life” (eesti k “Disaini oma elu”). Osalejad olid vanusevahemikus 19–40 ning pärit 15 erinevast riigist (igat riiki esindas üks osaleja): Bulgaaria, Rumeenia, Ungari, Slovakkia, Kreeka, Türgi, Hispaania, Leedu, Sloveenia, Ukraina, Tšehhi, Eesti, Prantsusmaa ja Makedoonia. Koolituse põhieesmärgiks oli jagada teadmisi: - permakuluurist ja permakultuuri disainist, - mitte-formaalse hariduse meetoditest, - sellest, kuidas luua ja juhtida õpikogukondi ja -gruppe. Samuti tuli kursuse lõpuks luua grupitööna väike disainilahendus, tuginedes õpitud permakultuuri- ja jätkusuutliku eluviisi põhimõtetele ning seda teistele esitleda. --- Reisisime projekti toimumispaika Boodaville’i, mis on keskkonnahariduse ja permakultuuri keskus Matarranya piirkonnas Hispaanias, bussiga Barcelonast. Reis kulges läbi kaunite ja mägiste maastike ning kestis ligi 3 tundi, mille jooksul saime juba pea kõigi projektis osalej