Postitused

Valgamaal toimus koolitus "Stop Feeling Sorry, Start Acting!"

  10. – 20. aprill toimus Vidrike külas Valgamaal koolitus, mille teemaks oli vihakõne ja inimõigused. Koolitusel arutati selle üle, kuidas saavad noortega töötavad inimesed aidata seista vastu vihakõnele nii noorsootöös kui online maailmas. Koolitusel osales 36 noorsootöötajat, kes olid pärit Eestist, Itaaliast, Kreekast, Bulgaariast, Rumeeniast, Saksamaalt, Portugalist, Hispaaniast, Suurbritanniast ja Slovakkiast. Kümne intensiivse tööpäeva jooksul arutati nii seda, mis on online maailma ohud, jagati häid praktikaid, tegeleti erinevate murekohtadega ning õpiti üksteise kogemusest. Käsitlemist leidsid ka sõnavabaduse ja vihakõne piir, põgenikega seotud inimõigused ja isegi Rwanda genotsiid. Koolituse lõpus viisid osalejad läbi töötoad Valga gümnaasiumis, et arutada teemat ka noortega ja praktiseerida „Bookmarks“ manuaali (ei vihakõnele harjutuste kogum). Peale projekti viivad osalejad läbi ka sarnased töötoad kõigis partnerriikides ja tutvustavad õpitut oma organisatsioonides.

Rumeenias toimus noortevahetus “Green Action” (5.-15. oktoober 2014)

Kujutis
  Oktoobri kuus toimus Remeenias noortevahetus “Green Action, millest võtsid osa ka 7 Eesti osalejat. Projekti teemaks oli keskkonna alase teadlikuse suurendamine. Noortevahetus tõi kokku 40 noort inimest ning erinevatest riikidest olid esindatud Rumeenia, Poola, Itaalia, Eesti ja Makedoonia. Projekti toimumiskohaks oli valitud looduskaunis küla Poiana Negrii, mis asus Vatra Dornei linna läheduses. Nii nagu kõikidel projektidel kombeks, viidi läbi hulgaliselt põnevaid tegevusi, selleks, et kokku tulnud noortest luua ühtsena toimiv meeskond kes kollektiivina viivad ellu projektis seatud eesmärgid. Lisaks päevastele tegevustele toimusid õhtuti ka rahvusõhtud, mille käigus iga riik sai oma valitud viisil tutvustada oma kodumaad ja kultuuri. Selleks, et viia osalejad kurssi Rumeenia looduskeskkonna ja selles esinevate keskkonna alaste probleemidega tehti mitmeid väljasõite mägedesse ja metsadesse. Ekskursioonid täitsid kindlasti oma eesmärki, avades osalejate silmad mitmetele tõsistele tee

Seiklejate Vennaskonna vabatahtlike koolitus

Kujutis
14 .-17. detsembril toimus Valgamaal, Vidrikese puhkemajas kolme päevane koolitus Seiklejate Vennaskonna uutele vabatahtlikele. Kohal oli aktiivseid noori ja noortejuhte nii Tartumaalt ja Valgamaalt, kui ka kaugematest kohtadest nagu Harjumaa, Viljandimaa ja Hiiumaa. Üheskoos saadi omavahel tuttavaks, tutvuti Seiklejate Vennaskonna ajaloo ja varasemate tegevustega, arutati vabatahtliku töö konseptsiooni üle ning tehti konkreetseid tegevusplaane, kuidas edaspidi panustada organisatsiooni eesmärkide saavutamisse. Oma kogemust jagasid Tartu Ülikooli lektor Hector Pagan, Hondurases vabatahtlikuna töötanud Sofia Zdobnõh ja Siiri Liiva, kes omab pikaaegset vabatahtliku töö kogemust nii Eestis kui Lõuna-Ameerikas.  Koolituse tulemusena loodi aktiivne vabatahtlike võrgustik, kes panustab organisatsiooni töösse nii läbi uute algatuste, projektide koordineerimise, infopäevade läbiviimise kui uute partnerluste sõlmimise. Koolituse pildid asuvad Seiklejate Vennaskonna  facebooki lehel . Projekti r

Noortevahetus Eestis

Kujutis
Augusti eelviimasest kolmapäevast kuni septembri esimese pühapäevani toimus Valgamaal Helme vallas Marja talus loomakaitse teemat käsitlev rahvusvaheline noortevahetus, mis tõi kokku 33 aktiivset noort kuuest erinevast riigist – Eestist, Itaaliast, Hispaaniast, Rumeeniast, Sloveeniast ja Leedust. ELi toel ja noortegrupi Valgamaa Seiklejad (osa noorteorganisatsioonist Seiklejate Vennaskond) korraldamisel läbi viidud projekti „Active Caring!“ („Aktiivne hoolimine!“) eesmärk oli läbi mitteformaalse õppe tõsta teadlikkust loomade õigustest ja heaolust, jagada kogemusi erinevate riikide vahel ning innustada noori aktiivselt loomade õigustega tegelema. Noortevahetus sai alguse Tartust, kust pärast linnaga tutvumist liiguti Tõrvasse. Ametliku programmi esimene päev viis seltskonna Tõrva tänavatele fotojahti pidama. Pildistati erinevaid loomi, räägiti kohalikega loomaõigusi puudutavatel teemadel. Vastukaja tänaval esitatud küsimustele oli loomakaitse seisukohalt väga positiivne. Helme vallavan

Rahvusvaheline seminar Eestis

25.-30. maini toimus Otepää lähedal rahvusvaheline partnerlusseminar, mis tõi kokku 24 aktiivset noort ja noortega töötavat inimest Eestist, Slovakkiast,  Küproselt, Rumeeniast ja Portugalist. Eesti osalejad oli 14, välisosalejaid kümme. Nelja töise päeva jooksul uuriti, kuidas tagada noorteprojektide kvaliteeti, loodi partnerlusi ning võeti kavva üle 10 uue noortele suunatud ettevõtmise. Seminari intensiivse programmi tulemusel jõuti välja mitmete tulemusteni: näiteks otsustati Eestis korraldada noortevahetus „Elu peale kooli lõpetamist?“ mille eesmärgiks on uurida erinevaid valikuid, mis noorel inimesel avanevad peale keskkooli lõpetamist ning diskuteerida selle üle, kas tingimata on vajalik kohe peale kooli ülikoolis õpingute jätkamine. Raplamaalt pärit Kadri aga võttis eesmärgiks seostada tervislikke eluviise globaalsete keskkonnaprobleemidega, ning tuua noored kokku looduses, et koos leida lahendusi sellele, kuidas tagada jätkusuutlik elukeskkond ka meie järgnevatele põlvkondadele

Koolitus "Leadership skills for Youth" Kreekas

Kujutis
Septembri alguses osalesid 2 Eesti noort juhtimisoskuste ja mitteformaalse õppe teemalisel koolitusel Kreekas. Koolituse korraldas Praxise organisatsioon ning see toimus Paralia Ofrinious, mis on tunniajase sõidu kaugusel Thessalonikist. Koht oli perfektne koroonanõuete täitmiseks (ala oli väga suur ja avatud, samuti ennem sisenemist kraaditi kõiki osalejaid) Lisaks oli meri 100m kaugusel ning kõikide kasutada oli võrk/jalg/korvpalliväljak ja ka bassein. Koolitusel osalesid noored ja noortega töötavad inimesed Bulgaariast, Kreekast, Küproselt, Leedust, Lätist, Tšehhist ja Eestist. Projekti põhieesmärk oli õppida kuidas olla hea liider, kes noori inspireerib ja neil areneda aitab.  Oskuste arendamiseks kasutati erinevaid mitteformaalse õppe meetodeid, peamiselt keskenduti aktiivsele kuulamisele ja suhtlusele, avalikule esinemisele/ presenteerimisele ja motiveerimisele.

"Picture your story"

Kujutis
September 2018 Septembris seadsid meie liikmed sammud Amsterdami, et osaleda pikaajalise projekti (strateegiline partnerlus) "Picture your Story" esimesel kohtumisel. Tegemist oli partnerite kohtumisega, mille käigus selgusid kõigi osapoolte täpsemad kohustused ning järgmised sammud.  Projekt kestab 2 aastat ning selle ajaga loovad 5 erinevast riigist pärit 6 partnerit uue metoodika. Ühendatakse Storytelling piltide maailmaga, et seeläbi veelgi edukamalt ühendada erineva kultuuritaustaga noori ja tõsta nendevahelist üksteisemõistmist.  Esimesel kohtumisel keskendusime peamiselt teoreetilisele taustale ning uurimusele, mida viib läbi ülikool Amsterdamis, et meie edasine töö põhineks teaduslikel järeldustel.                     Märts 2019 Meie teine kohtumine leidis aset Tartus 2019. aasta märtsis. Seekord seadsid meie partnerid sammud meile külla, einestasime Tartu populaarsemates kohtades ning tööalaselt seadsime edasisi eesmärke