Rahvusvaheline seminar Eestis

25.-30. maini toimus Otepää lähedal rahvusvaheline partnerlusseminar, mis tõi kokku 24 aktiivset noort ja noortega töötavat inimest Eestist, Slovakkiast,  Küproselt, Rumeeniast ja Portugalist. Eesti osalejad oli 14, välisosalejaid kümme. Nelja töise päeva jooksul uuriti, kuidas tagada noorteprojektide kvaliteeti, loodi partnerlusi ning võeti kavva üle 10 uue noortele suunatud ettevõtmise.


Seminari intensiivse programmi tulemusel jõuti välja mitmete tulemusteni: näiteks otsustati Eestis korraldada noortevahetus „Elu peale kooli lõpetamist?“ mille eesmärgiks on uurida erinevaid valikuid, mis noorel inimesel avanevad peale keskkooli lõpetamist ning diskuteerida selle üle, kas tingimata on vajalik kohe peale kooli ülikoolis õpingute jätkamine. Raplamaalt pärit Kadri aga võttis eesmärgiks seostada tervislikke eluviise globaalsete keskkonnaprobleemidega, ning tuua noored kokku looduses, et koos leida lahendusi sellele, kuidas tagada jätkusuutlik elukeskkond ka meie järgnevatele põlvkondadele. Küproselt pärit Elisa ja Maria Portugalist aga soovisid kaasata noorteprojekti ka vanemat generatsiooni, et koos üksteiselt õppida ning leida ühiseid huvipunkte. Kanepi ja Küprose noored aga arendasid üheskoos loomakaitse projekti, mille raames sooviti töötada vabatahtlikena nii loomade varjupaigas kui diskuteerida selle üle, kuidas kasvatada inimeste vastutustunnet, et nad looma ei võetaks vaid üheks suveks, vaid terveks (looma) eluks.

Seminari  jooksul jõuti tutvuda ka Eesti eluoluga – näiteks külastati Otepääd ja uuriti, mida kohalikud noored vabal ajal teevad. Ühel päeval toimus väljasõit Tsirguliina keskkooli, kus tutvuti väikekooli igapäevaeluga ning uudistati koolilehte ja kooliraadio tööd. Julgemad osalejad said ka kooliraadiole intervjuud anda. Peale seda aga mindi külla karupoegadele Alaveski loomaparki – nii välisosalejatele kui mitmetele Põhja-Eesti inimestele oli see esimeseks korraks näha oma silmaga hunti, ilvest või karu nii naturaalses keskkonnas.

Osalejad olid vaimustuses nii uutest seminaril leitud partneritest, kui Eestist ja Eesti eluolust üldisemalt. Ainsa negatiivse aspektina toodi välja sääsed, kes hea tüki osalejatest Valgamaale maha jätsid (hammustasid). Seiklejate Vennaskonna poolt korraldatud seminari kohta saab rohkem lugeda veebipäevikust: http://estonia2012.blogspot.com/ ning seminari viidi ellu programm Euroopa Noored toel: http://euroopa.noored.ee . 

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Training course "You CREATE - Coaching, Empowering and Activating!" in Spain

Training Course in Turkey

Noortevahetus "Face to Face" Eestis