Social Reflection", noortevahetus Portugalis

5-12. aprillil toimus Portugalis, Torro de Moncorvos noortevahetus, mille teemaks oli parsonaalne areng. Projekti üks põhieesmärkidest oli kindlasti luua avatud platvorm rahvusvahelise dialoogi tekkeks. Osalejateks olid noored kuuest Euroopa riigist: Eestist, Leedust, Kreekast, Bulgaariast, Rumeeniast ning Portugalist. Üheskoos arutleti mitmetes töötubades erinevate riikide sotsiaalse olukorra üle ning iga riigi esindajad said välja tuua selle, millega nad oma kodumaal on rahul ning mis vajaks nende hinnangul muutmist. Sellise dialoogi loomine andis uue perspektiivi ning tekitas kindlasti nii mõneski osalejas tunde, et just temal on võimalus midagi oma koduriigis paremuse poole muuta. 


Olulisel kohal oli ka ettevõtlikkuse ärgitamine noorte seas. Osaleti mitmetes töötubades, mille käigus analüüsiti, mida täpsemalt tähendab ettevõtlikkus ning milliseid omadusi peaks üks ettevõtja omama või arendama. Mitmel õhtul toimusid rahvusõhtud, kus iga rahvuse esindajad said tutvustada oma riiki, pakkuda kohalikke toite ja jooke ning õpetada oma maa tantse ning ringmänge. Osalejad suhtlesid omavahel väga aktiivselt, rääkides eelkõige oma riigist, selle sotsiaalsest olukorrast, tavadest ning igapäevaelust. Võimalus suhelda eri rahvusest noortega avardas kindlasti silmaringi ning pani hindama olukorda oma riigis täiesti uues valguses. Üleüldine õhkkond oli lõbus ning üheskoos võeti ette palju vahvat- roniti kohaliku mäe otsa, nauditi ööelu, võeti ette ühine retk linna avastamiseks ning suur osa ajast peesitati ühiselt päikese käes. 

----

Janne Marita Kabanen

 

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Training course "You CREATE - Coaching, Empowering and Activating!" in Spain

Training Course in Turkey

Noortevahetus "Face to Face" Eestis