„Europe Bring us Together“, noortevahetus Küprosel


18.- 25. juunini toimus Küprosel noortevahetus, mille teemaks oli kultuuride erinevus. Projektis osalesid 6 erineva Euroopa riigi noored nagu Eesti, Hispaania, Itaalia, Horvaatia, Ungari ja Küpros, kokku 36 inimest ning samuti korraldaja riigi noored. Projekti noori majutas Cyprus Youth Club väikeses mägikülas nimega Agros. 
Projekti eesmärk oli tundma õppida erinevate riikide kultuure, poliitikat, tavasid ja riikide esindajaid. Teemasid käsitleti vaba õppimise kaudu nagu sportmängud, kultuuriõhtud, töötoad, ekskursioonid, diskussioonid, tiimitööd nõudvad ülesanded, mängud ja muu seesugune. Eriti meeldejääv oli simulatsioon kahest erinevast grupist- alfad ja beetad, kus kogu seltskond jaotati kaheks ning anti kätte paber juhistega, mida me edaspidises rollimängus rangelt jälgima pidime. Kaks gruppi olid oma kommetelt vastandlikud ning eesmärk oli samas omavahelisel suhtlemisel kompromiss leida, kuid üks grupp kasutas pigem ründamistaktikat ning ei kavatsenud oma tavasid muuta, et oma tahtmist saada. Sellele vaatamata oli rollimäng õnnestunud ning pani mõtlema. Kõige olulisem osa kogu ettevõtmisest oli noorte omavaheline sõbrunemine ja üksteise tundma õppimine läbi suhtlemise ja erinevate tegevuste, misläbi noored mõistaksid kultuuride erinevust ja selle väärtust. 


Lisaks igahommikustele ergutusmängudele, mis toimusid kella 10 paiku, nägi päevaplaan enamasti ette tiimitöid ja arutelusid, kus meid jaotati tiimideks ning etteantud teemadel kandsime hiljem ajurünnakuna valminud esitlused, enamasti plakati abiga, ette. Taolised ülesanded liitsid ning andsid lõbusale äraolemise lisaks ka ajudele tööd, kui pidevast keelepraktikast väheks jäi. Vaba aega anti ohtrasti, kohati isegi liiga palju, kuid juuni kuu kohta ebatavaliselt kuumade ilmade tõttu ei oleks olnud mõistlik ka liiga intensiivset kava kokku panna. Ühel päeval veetsime kõigi rõõmuks osa päevast kohaliku hotelli basseiniääres sportmänge nii vees, kui murul mängides ning kogu seltskonda ning olemist nautides. 


7 päevast kahel külastasime Küprose kahte suurt linna ning kultuurimälestisi ja vaatamisväärsuseid. Esimesel korral viidi Limassoli ning teisel pealinna Nikosiasse, mis on poolitatud põhja poolt Türgi ja lõuna poolt Küprosel vahel ning soovijad said külastada passi olemasolul ka Türgi poolt okupeeritud linnaosa, mida ka pooled eesti noored ära kasutasid. Teel Limassoli, tegime peatuse Vahemere ääres asuva iidse Kourion teatri juures, linnas sees külastasime kindlust ning peale maitsvat lõunat käisime vahemeres ujumas.  Nikosias külastasime Küprose vanimat ja suurimat arheoloogilist muuseumi, meile anti võimalus jalutada vanalinnas ning heita Shakola tornist pilk peale tervele linnale. Kolmel õhtul toimusid kultuuriõhtud, mis kujunesid väga meeleolukateks ja harivateks, mille käigus sai tantsida erinevate kultuuride rahvatantse, mekkida kohalikke maiuspalu, proovida kätt traditsioonilistes võistlustes või panna oma teadmised proovile viktoriini kaudu. Eriti meeldejääv oli Ungari õhtu, kus osad ungari noored kandis rahvarõivaid, õpetasid hoogsaid ja lõbusaid rahvatantse ning demonstreerisid mitmemeetrise piitsa vibutamist ja lasid soovijatel omal käel järele proovida. Paaril õhtul tekitas elevust jalgpalli EM, kus olid vastamisi Itaalia ja Iirimaa ning Horvaatia ja Hispaania. Lisaks küttis õhus pinget suur metsatulekahju, mis meist vaid 30 km kaugusel aset leidis ning paaril õhtul ka Agroses õhu suitsuseks muutis, kuid õnneks tuul pöördus ning pääsesime sellest.  

Huvitavalt oli lahendatud tagasiside andmise vorm, mida ei täidetud mitte paberi peal, vaid ruum jaotati neljaks, kus üks nurk tähistas väga halb ja viimane nurk väga hea. Korraldajad esitasid kogu projekti puudutavate teemade kohta küsimusi ning igaüks pidi valima selle nurga, mida tema asjast arvas, kas siis ei meeldinud üldse või meeldis väga. Enamus eestlasi ei olnud projekti töötubade ja arutelude juhtimisega kuigi rahul, sest meile paistsid arutelude läbiviijad pisut ebakompetentsed ning midagi sisulist me oma tarkusel lisaks teada ei saanud. 100% oldi üksmeelel seltskonna osas, mida kõik suurepäraseks kiitsid ja eks seltskond olegi see määravaim osa, mis päästab või rikub ettevõtmise. 
Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Training course "You CREATE - Coaching, Empowering and Activating!" in Spain

Training Course in Turkey

Noortevahetus "Face to Face" Eestis